Enviament gratuït a partir de 100€.
Bodegas Trobat

Política de privacitat

Política de privacitat

BEBIDAS Y MARKETING SL és conscient de la importància que suposa per als nostres usuaris obtenir informació clara i transparent sobre l'ús que fem de la informació que ens proporcionen.

La relació amb els nostres usuaris es basa en l'honestedat, el rigor i la transparència per a construir relacions sòlides i de confiança mútua. Mitjançant la present Política de Privacitat els detallem com tractem les seves dades personals quan es relacionen amb nosaltres.
Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de manera expressa. Les dades proporcionades seran incorporats al sistema d'informació del qual és responsable BEBIDAS Y MARKETING SL.
La legitimació per al tractament de les seves dades es basa en el consentiment lliure, específic, informat i inequívoc de l'usuari.

BEBIDAS Y MARKETING SL tractarà les dades confidencialment i amb l'única finalitat de prestar els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i Garantia de Drets Digitals, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Les dades que ens proporcioni, no es comuniquessin a tercers aliens a BEBIDAS Y MARKETING SL sense la seva expressa aprovació, excepte obligació legal.

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes i es compromet a mantenir-los actualitzats, comunicant els canvis a BEBIDAS Y MARKETING SL.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i l'usuari no hagi sol·licitat la seva supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals.

L'usuari podrà, en qualsevol moment, revocar el consentiment prestat i exercitar els seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, portabilitat, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al domicili social de BEBIDAS Y MARKETING SL situat en Crta. Estartit, 148, 17257 Torroella de Montgrí (Girona) o enviant un email a bmark@bmark.es identificat degudament i indicant de manera visible el dret concret que s'exerceix.

En aplicació de la LSSI, BEBIDAS Y MARKETING SL no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d'aquestes. En conseqüència, en cadascun dels formularis haguts en La Web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre butlletins, amb independència de la informació puntualment sol·licitada.

BEBIDAS Y MARKETING SL té adoptades les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa en la Llei orgànica 03/2018 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat per danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

L'ús de les cookies a través del portal es regirà pel que s'estableix en la nostra Política de Cookies, accessible en tot moment des del Portal.

BEBIDAS Y MARKETING SL  és conscient de la importància que suposa per als nostres usuaris obtenir informació clara i transparent sobre l'ús que fem de la informació que ens proporcionen.

La relació amb els nostres usuaris es basa en l'honestedat, el rigor i la transparència per a construir relacions sòlides i de confiança mútua. Mitjançant la present Política de Privacitat els detallem com tractem les seves dades personals quan es relacionen amb nosaltres. 

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de manera expressa. Les dades proporcionades seran incorporats al sistema d'informació del qual és responsable BEBIDAS Y MARKETING SL.

La legitimació per al tractament de les seves dades es basa en el consentiment lliure, específic, informat i inequívoc de l'usuari.

BEBIDAS Y MARKETING SL tractarà les dades confidencialment i amb l'única finalitat de prestar els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i Garantia de Drets Digitals, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Les dades que ens proporcioni, no es comuniquessin a tercers aliens a BEBIDAS Y MARKETING SL sense la seva expressa aprovació, excepte obligació legal

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes i es compromet a mantenir-los actualitzats, comunicant els canvis a BEBIDAS Y MARKETING SL.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i l'usuari no hagi sol·licitat la seva supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals.

L'usuari podrà, en qualsevol moment, revocar el consentiment prestat i exercitar els seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, portabilitat, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al domicili social de  BEBIDAS Y MARKETING SL situat en  *Crta. Estartit, 148, 17257 Torroella de Montgrí (Girona) o enviant un email a  bmark@bmark.es identificat degudament i indicant de manera visible el dret concret que s'exerceix.

En aplicació de la LSSI, BEBIDAS Y MARKETING SL no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d'aquestes. En conseqüència, en cadascun dels formularis haguts en La Web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre butlletins, amb independència de la informació puntualment sol·licitada.

BEBIDAS Y MARKETING SL té adoptades les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa en la Llei orgànica 03/2018 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat per danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

L'ús de les cookies a través del portal es regirà pel que s'estableix en la nostra Política de Cookies, accessible en tot moment des del Portal.

Qualsevol canvi que en el futur puguem introduir en la nostra política de privacitat serà comunicat en aquesta pàgina. D'aquesta manera, podrà comprovar regularment les actualitzacions o canvis en la nostra política de privacitat.

En cas de divergències amb BEBIDAS Y MARKETING SL  en relació amb el tractament de les seves dades, pot interposar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en la seva seu electrònica (ww.aepd.es)

S'aplicarà la legislació espanyola a totes les disputes que afectin aquesta pàgina web, sent competents els tribunals i jutjats corresponents.